História predpisu 509/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.10.1992 -