História predpisu 51/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1992 - 06.10.1994