História predpisu 512/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.12.1992 -