História predpisu 515/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.11.1992 -