História predpisu 524/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.11.1992 -