História predpisu 526/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1992 -