História predpisu 529/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.11.1992 -