História predpisu 535/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.12.1992 -