História predpisu 539/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.1992 - 29.02.2004