História predpisu 548/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.12.1992 - 30.12.1992
3.31.12.1992 -