História predpisu 55/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.02.1992 -