História predpisu 552/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.12.1992 -