História predpisu 582/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1993 -