História predpisu 61/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1992 - 30.06.1993