História predpisu 611/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1993 -