História predpisu 622/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.12.1992 -