História predpisu 63/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.02.1992 - 04.05.1993