História predpisu 631/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.12.1992 -