História predpisu 647/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.1992 -