História predpisu 69/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.02.1992 - 12.06.1994