História predpisu 7/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.01.1992 - 30.09.1992