História predpisu 76/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.03.1992 - 18.07.2001