História predpisu 8/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.01.1992 - 14.02.1993