História predpisu 85/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.03.1992 -