História predpisu 94/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1992 -