História predpisu 96/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.03.1992 -