História predpisu c103-p1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.11.1992 -