História predpisu c107-p1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.12.1992 -