História predpisu c11-p1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.01.1992 -