c112-p1/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

OPATRENIE
Federálneho ministerstva financií
z 10. novembra 1992,
ktorým sa menia opatrenia Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992 a 10. júla 1992, ktorými sa ustanovuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene
Federálne ministerstvo financií podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje výšku stravného takto:
§ 1
Krajina Men. kód ISO Mena Stravné (denná sadzba)
Gruzínsko USD US dolár 15
Estónsko USD US dolár 15
Litva USD US dolár 15
Lotyšsko USD US dolár 15
Cyprus USD US dolár 30
Sudán USD US dolár 28
Spojené Arabské Emiráty USD US dolár 30
Omán USD US dolár 28
Jemenská republika USD US dolár 28
Mozambik USD US dolár 24, 50
Kambodža USD US dolár 26
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:
Ing. Klak v. r.