História predpisu c112-p2/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.12.1992 -