História predpisu c116-p1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.1992 -