História predpisu c122-p1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.01.1993 -