História predpisu c132-p1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.1992 - 03.10.1995