História predpisu c24-p2/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.04.1992 -