História predpisu c28-r1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.03.1992 -