História predpisu c30-r1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.04.1992 -