História predpisu c31-r1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1992 -