História predpisu c36-p1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1992 -