História predpisu c40-r1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.05.1992 -