História predpisu c46-p1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.05.1992 -