História predpisu c58-r1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.1992 -