História predpisu c62-r1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.06.1992 -