c62-r1/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.06.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby v ústavnom zákone č. 206/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov,
v slovenskom znení
V bode 2. má nový odsek 4 správne znieť:
„(4)
Zvolený je kandidát, za ktorého sa vysloví trojpätinová väčšina všetkých poslancov Snemovne ľudu, trojpätinová väčšina všetkých poslancov Snemovne národov zvolených v Českej republike a trojpätinová väčšina všetkých poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike.“.
Redakcia