História predpisu c80-p1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.08.1992 -