História predpisu c84-p5/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.08.1992 -