História predpisu c86-p5/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.09.1992 -