História predpisu c93-p1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.1992 - 31.12.2005