História predpisu c97-p2/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.10.1992 -