História predpisu c97-p3/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1992 -